Online Self-Breema workshops

I denne periode tilbyder Breema Centret online Self-Breema klasser fra hele verden.

Her kan du også finde Self-Breema videos.

Klik her for mere info

Breema – Kunsten at være til stede

Tidløs, og samtidig jordnær og praktisk—Breema® tilbyder en unik måde at arbejde med forbindelsen mellem kroppen, sindet og følelsen, der bidrager til at en oplevelse af vitalitet, velvære og tilstedeværelse. Breema handler om at transformere sig selv.

Igennem simple og naturlige former for berøring og kropsbevægelse katalyserer Breemas individulle- og partnerøvelser dybtgående ændringer i dit forhold til dig selv, til dit liv og til andre mennesker.

Ni Principper for Harmoni

Det er igennem de “Ni Principper for Harmoni” at Breema Bodywork er unik og adskiller sig fra alle andre metoder. Samtidigt er principperne i Breema universelle og kan anvendes i forbindelse med andre teknikker og metoder for kropsarbejde, helse og livskvalitet.

Breemas filosofi og principper kan integreres og anvendes på alle områder i det personlige og faglige liv og kan støtte et mere harmonisk forhold til en selv og alle vores relationer.

Body Comfortable ─ Kroppen er behagelig
Full Participation ─ Fuld Deltagelse
No Hurry/ No Pause ─ Ingen Hast/Ingen Pause
Gentleness and Firmness ─ Blidt og Bestemt
No Force ─ Uden Anstrengelse
Mutual Support ─ Gensidig Støtte
No Judgment ─ Ikke-dømmende
Single Moment/Single Activity ─ En Handling/Et Øjeblik
No Extra ─ Ingen Extra

Fundamentet

Fundamentet for Breemas dynamiske og praktiske filosofi er en dyb forståelse af enhed som det grundlæggende princip for alt liv i universet. De “Ni Principper for Harmoni” udført i sammenhæng med kropsarbejdet er et levende udtryk for denne filosofi. Body-mind forbindelsen og arbejdet med kroppen selv bliver således et medium, hvor principperne kan opleves konkret gennem kroppen, sindet og følelsen. I den nærende fordomsfrie atmosfære der skabes, når vi anvender principperne, kan vi slippe begrænsende mønstre, åbne op og finde nye måder at tænke, føle og bevæge os på.

Om Breema Bodywork og Self-Breema

Berøringen i kropsarbejdet er meget nærende. De spændingslindrende strækninger og bevægelser skaber fysisk, mental og følelsesmæssig balance. Visdommen i Breema er at understøtte kroppens instinktive helbredende energier, der fremmer vitalitet i stedet for at fokusere på symptomer af sygdom eller ubalance.

Breema-filosofien fokuserer på den dybere betydning af sundhed. Målet er at komme til en praktisk selvoplevet viden, der kan føre til forståelse for vores unikke potentiale som mennesker.
Hvert aspekt af Breema er et perfekt udtryk for disse indbyrdes forbundne principper. Bevægelsesformen, atmosfæren, dynamikken mellem udøver og modtager, berøringskvaliteten og øvelsernes virkning er alle lige meningfulde dele af oplevelsen.

Ved at arbejde med principperne og body-mind-forbindelsen åbner Breema muligheden for en oplevelse af nærvær i kroppen, som bliver grundlaget for en ny dimension af bevidsthed.